Ohjesääntö

 

”Tällä kertaa äänestän” on Euroopan parlamentin institutionaalinen viestintäkampanja, jolla ei ole kytköstä mihinkään poliittiseen puolueeseen tai ideologiaan. Kampanjan tavoite on edistää demokraattista osallistumista EU-vaaleihin. Euroopan parlamentti instituutiona ei tue mitään poliittista puoluetta tai ehdokasta.

Osallistumalla viestintäkampanjaamme annat suostumuksesi olla jakamatta sisältöä tai järjestämättä tapahtumia, jotka:

  • Ovat EU:n perusoikeuksien vastaisia (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen artikla 6, Euroopan unionin perusoikeuskirja);
  • Syrjivät tai ovat loukkaavia ulkonäön, rodun, etnisen taustan, uskonnon tai vakaumuksen, sukupuolen, kulttuurisen taustan, vamman, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella;
  • Yllyttävät väkivaltaan ja/tai häirintään;
  • Ovat pornografisia tai sisältävät linkkejä pornografiseen materiaaliin tai pornosivustoille;
  • Edistävät tai helpottavat laitonta toimintaa;
  • Ovat voimassaolevien lakien ja säädösten vastaisia.

Euroopan parlamentti pidättää oikeuden poistaa viestintäkampanjasta osallistujat, jotka eivät noudata yllä mainittuja sääntöjä.